WOLT - donáška potravín z COOP Jednoty

Odteraz môžete pohodlne nakupovať Vaše obľúbené potraviny z domova už aj v meste Nové Zámky a Bratislava (okolie Mierovej/Bajkalskej ulice)

Radi Vám pripravíme nákup a v spolupráci s donáškovou službou Wolt, Vám ho doručíme priamo domov.

 

Nákup z COOP Jednota Nové Zámky s donáškou

Od 1.12.2022 je možné si objednať svoj nákup potravín prostredníctvom mobilnej aplikácie Wolt alebo webstránky www.wolt.sk. Nákup vám podľa vašich požiadaviek pripraví náš kolektív zamestnancov predajne TEMPO Supermarket Nové Zámky na ulici J. Kráľa.

 

Od 2.10.2023 už aj v Bratislave!

 

Môžete si vybrať  z ponuky sortimentu viac ako 5 000 položiek a to prevažne z produkcie domácich a slovenských producentov.

Z našej širokej ponuky si môžete vybrať a nakúpiť pečivo, mliečne výrobky, ovocie a zeleninu, mäsové výrobky, balené mäso ako aj mrazené a trvanlivé potraviny, nápoje, drogériu, krmivá a domáce potreby.

 

Ako to funguje a ako si objednať nákup z COOP Jednoty Nové Zámky, s.d. na Wolte?

  1. Navštívte web www.wolt.sk alebo si stiahnite aplikáciu Wolt.
  2. Vyberte a objednajte si Váš nákup z COOP Jednoty Nové Zámky
  3. Zadajte adresu doručenia.
  4. Sledujte priebeh objednávky až po doručenie k Vám domov.

 

Vyskúšajte pohodlný nákup z domu 

Minimálna hodnota objednávky je 6 €. Cena za donášku začína od 1,49 EUR.

 

 

Všeobecné obchodné podmienky

Reklamačný poriadok

Podrobnejšie podmienky nakupovania si môžete pozrieť vo Všeobecných obchodných podmienkach.

Pretože Všeobecné obchodné podmienky v ustanovení  článku 14 riešia reklamácie iba všeobecne platí pre riešenie reklamácií uplatnených v COOP Jednote Nové Zámky Reklamačný poriadok COOP Jednoty Nové Zámky, spotrebné družstvo s tým , že  pre prípad reklamácie tovaru dodaného prostredníctvom služby Wolt platí, že reklamácia musí byť uplatnená na predajni TEMPO Supermarket Nové Zámky na ul. J.Kráľa 7.

Odstúpenie od zmluvy  upravujú Všeobecné obchodné podmienky v čl. 3, bodoch 3.5 až 3.7, z nasledovným doplnením:

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je užívateľ  povinný informovať COOP Jednotu Nové Zámky o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy písomným vyhlásením zaslaným na e-mailovú adresu jednota@jednota-nz.sk alebo korešpondenčnú adresu: COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo, Hlavné nám. č. 6, 940 49 Nové Zámky. Na tento účel môže užívateľ použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

Právo odstúpiť od zmluvy sa nevzťahuje na:

  • Produkty, ktoré svojou povahou podliehajú rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze
  • Produkty, ktoré sú vzhľadom na svojou povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešané s iným produktom
  • Hry, filmy, software a iné zvukové/obrazové/zvukovo-obrazové produkty v ochrannom obale nemôžu byť vrátené, ak je takýto obal rozbalený
  • Produkty v ochrannom obale, ktoré nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorých obal bol po dodaní porušený (napr. hygienické a intímne produkty po otvorení balenia)
  • Tovar, ktorý je zhotovený na mieru alebo podľa osobitných požiadaviek a pokynov užívateľa.

 Orgány dozoru/dohľadu nad COOP Jednotou Nové Zámky, spotrebné družstvo

Orgány štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva, štátna veterinárna a potravinová správa nad ponukou a predajom potravín, Úrad verejného zdravotníctva SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva nad ponukou a predajom kozmetických výrobkov, Slovenská obchodná inšpekcia nad ponukou a predajom výrobkov a poskytovaní služieb.