Zberné miestá

Vážený zákazníci,
v zmysle zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z., §48, ods.1, písm. b) Vás informujeme, že v našich prevádzkových jednotkách môžete do označených plastových nádob bezplatne odovzdať staré prenosné batérie a akumulátory.
Ďakujeme, že triedite odpad a prispievate k zlepšeniu životného prostredia.

 

 

Upravené dňa 27.05.2016 o 05:10:10, vytvorené dňa 27.05.2016 o 04:23:24