Cashback

COOP CashBack je služba, ktorá držiteľovi platobnej karty umožní pri platbe kartou v našich obchodoch okrem samotnej platby nákupu vybrať aj hotovosť a to na miestach označených logom COOP CashBack..

Výhody služby COOP CashBack

  • Bezpečnosť (výber hotovosti je overený PIN kódom alebo podpisom).
  • Všetko na jednom mieste – platba za tovar aj výber hotovosti
  • Rýchlosť a pohodlnosť výberu.
  • Možnosť výberu hotovosti aj bez bankomatu.

Podmienky platby COOP CashBack Podmienkou poskytnutia služby COOP CashBack je, že vydavateľ platobnej karty túto službu umožňuje. Platba za tovar musí byť v hodnote minimálne 5 €.

Maximálna výška vyberanej sumy cez službu COOP CashBack je 50 € na jednu transakciu a započítava sa do denného limitu pre výber hotovosti.

 

Vytvorené dňa 22.08.2018 o 15:17:38