Duálne vzdelávanie

Máš záujem o štúdium v COOP Jednote Nové Zámky, spotrebné družstvo?

COOP Jednota Nové Zámky, SD zabezpečuje v spolupráci so Strednou odbornou školou hotelových služieb a obchodu Nové Zámky pre žiakov duálne vzdelávanie v odbore:

  • Obchodný zamestnanec /4-ročný študijný odbor/
  • Pracovník marketingu /4-ročný študijný odbor/
 

Podmienkou prijatia do duálneho vzdelávania je ukončený deviaty ročník základnej školy a zdravotná spôsobilosť.

COOP Jednota Nové Zámky, SD,  poskytuje svojim žiakov v duálnom vzdelávaní počas celej doby štúdia:

  • stravovanie ako pre zamestnancov firmy,
  • cestovné náhrady verejnými dopravnými prostriedkami z miesta bydliska na pracovisko praktického vyučovania a späť,
  • pracovné ošatenie, obuv, pracovné pomôcky,
  • podnikové štipendium, 
  • poplatky spojené s vybavením zdravotnej spôsobilosti – zdravotný preukaz.

 

Ak si deviatak a rozmýšľaš nad svojim budúcim povolaním, príď medzi nás, radi Ti poskytneme bližšie informácie v Stredisku praktického vyučovania Junior, Hviezdoslavovo nám. 2, Nové Zámky alebo na personálnom oddelení COOP Jednoty Nové Zámky, SD Hlavné nám. 6., Nové Zámky, /budova Obchodného domu Jednota/. Číslo telefónu 035 64 28 721, 035 69 28 992, 035 69 21 407, 408.

Zaujímavé informácie o štúdiu týchto odborov nájdeš aj na stránke školy www.hosnz.sk.