Nákupné poukážky


Nákupné poukážky

Vážený zákazník,

dovoľujeme si Vám ponúknuť možnosť zakúpiť naše darčekové nákupné poukážky COOP Jednota Nové Zámky, s.d. Môžete ich využiť ako darček pre pracovníkov Vašej firmy, pre svojich blízkych, alebo ich darovať pri osobnej, resp. pracovnej príležitosti. Nákupné poukážky si môžete zakúpiť a darovať ako súkromná osoba i ako organizácia.

Darčekovú nákupnú poukážku si môže zákazník uplatniť vo všetkých predajniach COOP Jednota Nové Zámky, s.d.:

  • Obchodný Dom Jednota Nové Zámky – oddelenie Supermarket,
  • Oddelenie textilu
  • Tempo Supermarket
  • Supermarket
  • celá sieť potravín COOP Jednota Nové Zámky, s.d.

Predmetné poukážky sú pre Vás k dispozícii v nominálnej hodnote 5,00 €; 10,00 € a zároveň je k dispozícii možnosť ich kombinácie.


Bližšie informácie môžete získať na telefónnom čísle: +421 35/69 21 440 alebo e-mailom na adrese marketing@jednota-nz.sk!