Profil spoločnosti

COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo je neuzavretým dobrovoľným spoločenstvom osôb, ktoré sa združili za účelom podnikania a zabezpečovania hospodárskych, sociálnych a iných potrieb svojich členov.

COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo je právnickou osobou, ktorá je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: DR Vložka číslo: 60/N.

Obchodné meno:
COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo

Sídlo:
Hlavné námestie 6, 940 49 Nové Zámky
IČO: 00 168 882

Deň zápisu: 07.08.1957

Právna forma:Družstvo Predmet činnosti:

 • Výroba potravín a nápojov,
 • Sprostredkovanie obchodu,
 • Maloobchod so zmiešaným tovarom,
 • Maloobchod s potravinami a pochutinami,
 • Maloobchod v špecializovaných predajniach s kozmetickým a farmaceutickým tovarom,
 • Iné maloobchody s novým tovarom v špecializovaných predajniach,
 • Predaj jedov a žieravín v maloobchode,
 • Prenájom prevádzkových jednotiek,
 • prenájom nehnuteľností,
 • Veľkoobchod s poľnoh. základ. produktami a živými zvieratami,
 • Veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom,
 • Veľkoobchod s tovarom pre domácnosť,
 • Veľkoobchod s papierenským tovarom,
 • Reklamné činnosti,
 • Ostatné vzdelávania-praktictá výuka učňov

COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo je spoločnosť, ktorá zabezpečuje obchodnú činnosť v 4 okresoch prostredníctvom 109 maloobchodných prevádzkových jednotiek a 1 potravinárskej výrobne.

COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo získala v roku 2005 certifikát kvality ISO 9001:2000.

Cieľom COOP Jednoty Nové Zámky, spotrebné družstvo je poskytovať maloobchodné služby na špičkovej európskej úrovni pri zabezpečení maximálnej spokojnosti našich členova a zákazníkov.