Prevádzkový elektrikár - údržbár (Nové Zámky)

Pracovná náplň:

* Vykonáva opravy a preventívnu údržbu na prevádzkových jednotkách,
* vykonáva obsluhu a preventívnu údržbu strojov, elektrických rozvodov a zariadení, elektrických motorov, panelových prístrojov, tepelných spotrebičov, svietidiel a akumulačných batérií,
* vykonáva dozor a v prípade potreby opravy na určených elektrických zariadeniach, na náhradnom zdroji elektrickej energie, vzduchotechnike, strojovni vzduchotechniky, strojovni chladenia a mrazenia, klimatizácii, nákladnom výťahu, rozvodoch vody a kanalizácie podľa prevádzkových predpisov,
* nahlasuje poruchy servisným organizáciám podľa typu zariadenia,
* v zimnom období uskutočňuje odpratanie snehu z chodníka a okolia tak, aby bol zabezpečený bezproblémový prístup zákazníkov do predajní,
* v prípade potreby vykonáva lisovanie papiera na vertikálnom balíkovacom lise,
* zabezpečuje pravidelnú kontrolu a čistenie mechaniky automatických dverí,
* vo vykurovacom období zabezpečuje vykurovanie budovy,
* vykonáva a zabezpečuje sledovanie a regulovanie teplôt v jednotlivých miestnostiach a prevádzkových jednotkách,
* vykonáva pravidelné sledovanie teplôt v prevádzkových priestoroch,
* vykonáva pravidelnú údržbu a čistenie automatického umývacieho stroja,
* vykonáva pravidelnú týždennú obhliadku strechy a v prípade potreby čistí vtokové vpuste a okapové žľaby.

Miesto výkonu práce: NOVÉ ZÁMKY, služobné cesty so služobným vozidlom pre prevádzkach COOP Jednoty Nové Zámky, SD v okresoch: Nové Zámky, Komárno, Levice

Pracovný čas: Pondelok - Piatok (od 7.00 do 15.15 hod)

Mzda: 5,55 €/hod. (po skúšobnej dobe + osobné ohodnotenie, platená pracovná pohotovosť, dovolenková odmena, vianočná odmena,...)

Termín nástupu: dohodou

Vodičský preukaz: B (podmienka!)

Platná vyhláška: § 21, alebo § 22, alebo § 23

Ďalšie benefity:
* práca bez sprostredkovateľských agentúr,
* príplatky za prácu v sobotu a nedeľu (v prípade mimoriadnej udalosti na prevádzkach),
* príspevok na rekreáciu a rehabilitáciu,
* príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie,
* sociálna výpomoc pri náročných životných situáciách,
* príspevok na stravovanie,
* príspevok na kultúru a šport,
* odmeny a ocenenia pri príležitosti životných a pracovných výročí,
* možnosť využívať benefity vernostného programu,
* mimoriadne odmeny podľa Kolektívnej zmluvy

Informácie k výberovému konaniu: Uchádzač sa môže informovať osobne na oddelení personalistiky COOP Jednota Nové Zámky, SD, Hlavné námestie 6, 940 49 Nové Zámky, alebo telefonicky na číslach: 035 69 21 408, 0908 770 539, alebo e-mailom: galova@jednota-nz.sk

 

 

Upravené dňa 13.10.2021 o 14:34, vytvorené dňa 04.09.2021 o 10:06