Opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19

 Používajte ochranu tváre pri nákupe (rúško, šatku alebo šál) - Zákaz vstupu do predajne bez použitia rúška,

 šálu, šatky alebo inej vhodnej alternatívy! 

 Odporúča sa dodržovať bezpečnú vzdialenosť aspoň 2 metre od ostatných zákazníkov - aj pri čakaní v rade pri pokladni!

 Počas nákupu používajte rukavice! Nasaďte si ich ešte pred vstupom do predajne!
 Pri kontakte s pečivom, ovocím a zeleninou použite aj rukavice dostupné v predajni!

 Pred odchodom z domu aj po návrate si dôkladne umyte ruky - aspoň 20 sekúnd! Uprednostnite bezhotovostnú platbu!

Ďakujeme, že ste zodpovední!

Upravené dňa 19.06.2020 o 14:48:15, vytvorené dňa 25.03.2020 o 09:08:23