Opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19

 Obmedzená otváracia doba našich predajní! V nedeľu sú VŠETKY naše predajne zatvorené!

 Pred nákupom si prosím overte otváraciu dobu danej predajne prostredníctvom našej webovej stránky v sekcii Predajne.

 Používajte ochranu tváre pri nákupe a tiež všade mimo domova (rúško, šatku alebo šál) - Zákaz vstupu do predajne bez použitia rúška,

 šálu, šatky alebo inej vhodnej alternatívy! 

 Dodržujte bezpečnú vzdialenosť aspoň 2 metre od ostatných zákazníkov - aj pri čakaní v rade pri pokladni!

 Počas nákupu používajte rukavice! Nasaďte si ich ešte pred vstupom do predajne!
 Pri kontakte s pečivom, ovocím a zeleninou použite aj rukavice dostupné v predajni!

 Pred odchodom z domu aj po návrate si dôkladne umyte ruky - aspoň 20 sekúnd!

 Pre zníženie rizika by mal nakupovať len 1 člen domácnosti!

 Uprednostnite bezhotovostnú platbu!

 1 zákazník = 1 košík

 Jeden nakupujúci na 10m2 plochy

Informáciu o počte zákazníkov, ktorí môžu byť v jednom okamihu na predajni nájdete na vstupných dverách každej predajne.

Ďakujeme, že ste zodpovední!

Upravené dňa 03.06.2020 o 06:56:55, vytvorené dňa 25.03.2020 o 09:08:23