Opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19

 Používajte ochranu tváre pri nákupe - Prosíme Vás aby ste pred vstupom do predajne si nasadili rúško alebo respirátor! 

 Odporúča sa dodržiavať bezpečnú vzdialenosť aspoň 2 metre od ostatných zákazníkov - aj pri čakaní v rade pri pokladni!

 Pred vstupom do predajne použite dezinfekciu alebo rukavice! Nasaďte si ich ešte pred vstupom do predajne!
 Pri kontakte s pečivom, ovocím a zeleninou použite aj rukavice dostupné v predajni!

 Pred odchodom z domu aj po návrate si dôkladne umyte ruky - aspoň 20 sekúnd!

 Uprednostnite bezhotovostnú platbu!

 1 zákazník na 15m2 - Nevzťahuje sa na deti do 10 rokov, ktoré sú v sprievode dospelej osoby!

 

Ďakujeme, že ste zodpovední!

Aktualizované dňa 24.05.2021